Spelling, uitleg samenstelling/ koppelteken YouTube


Uitleg over het koppelteken YouTube

Wanneer afbreken . Gebruik een koppelteken met voorvoegsels. Semi-, re, sub- en ultra- zijn slechts enkele voorbeelden van voorvoegsels die aan het begin van een woord kunnen worden toegevoegd om het te kwalificeren.. Nee, je zou een paper schrijven van zeven pagina's, zonder koppelteken. Als de "s" niet passen, helpt een koppelteken de zin.


aan elkaar, los of koppelteken? Remediëring spelling

Het koppelteken is een leesteken dat wordt gebruikt om de structuur tussen woorddelen en woorden te verduidelijken. In het Nederlands bestaan er negen regels voor het gebruik van koppeltekens. Er zijn regels voor koppeltekens in samenstellingen en samenkoppelingen. Voor elke regel gelden een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.


koppelteken de betekenis volgens Muiswerk Educatief

Bij samenstellingen met letters, afkortingen en cijfers. Het streepje wordt hierbij ook wel het koppelteken genoemd. Voorbeeld: tbc-patient, 83-jarige man. Bij weglatingen, om aan te geven dat een deel van het woord is weggelaten. Let op: wanneer je geen woorddeel maar een heel woord weglaat gebruik je geen streepje.


30 koppelteken uitleg spelling staal YouTube

Wanneer gebruik je een koppelteken? Het koppelteken is een leesteken dat de vorm heeft van het kortste liggende streepje (" - ").Samenstellingen schrijf je in het Nederlands in het algemeen aan elkaar. Je mag een koppelteken zetten om de leesbaarheid te vergroten. • anti-aanbaklaag • identiteits-chip


Leestekens Liggend streepje als koppelteken YouTube

Een koppelteken wordt echter niet aangeraden bij elke lange samenstelling, maar alleen waar het de leesbaarheid ten goede komt. Wanneer is het gebruik van een koppelteken dan wel aan te raden? Over het algemeen geldt: hoe langer het samengestelde woord, hoe meer een koppelteken voor de hand ligt.


Spelling, uitleg samenstelling/ koppelteken YouTube

vuistregel 6.A. Een woordgroep * schrijven we los. Een samenstelling * of afleiding * schrijven we aaneen. In enkele bijzondere gevallen schrijven we een samenstelling of woordgroep met een koppelteken. Voor het aaneenschrijven van een samenstelling of afleiding moeten we bijzondere regels in acht nemen in het geval van klinkerbotsing *. We.


Het Koppelteken YouTube

Met een koppelteken verbind je een woord, een letter of een getal met een andere woord. Dit doe je om het woord makkelijker te kunnen lezen. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende woord: stage-uren. Zonder een koppelteken moet je drie keer kijken wat er nou eigenlijk staat: stageuren. Meestal is een koppelteken niet nodig en schrijf je.


Leestekens Koppelteken — Depicta

Als een woord zichzelf representeert, gebruik je een koppelteken om dit duidelijk te maken. Dit wordt de zelfnoemfunctie genoemd. Voorbeeld: Koppelteken bij woorden die zichzelf representeren. Dat boek is in de ik-vorm geschreven. Ik twijfel of 'factuur' een de-woord of het-woord is. Samenstelling met letters, cijfers of leestekens


Skryftekens Koppelteken (2 plakkate) • Teacha!

Een koppelteken is een leesteken dat onderdelen van samenstellingen of samenkoppelingen met elkaar verbindt. Het heeft de vorm van het kortste liggende streepje en komt daarmee uiterlijk overeen met het afbreekstreepje en het weglatingsstreepje: in de typografie wordt voor alle drie de tekens een divisie gebruikt (-).. De regels voor het gebruik van koppeltekens zijn van taal tot taal.


PPT Nieuwe spelling PowerPoint Presentation, free download ID157647

Als je met de uitspraak van een samengesteld woord in de problemen komt wanneer je het aan elkaar schrijft, gebruik je een koppelteken. Bijvoorbeeld: niet radioomroeper, maar radio-omroeper ; niet diplomauitreiking, maar diploma-uitreiking; Ook tussen twee woorden die gelijkwaardig zijn, zet je een koppelteken: zwart-wit; café-restaurant


Spelling het koppelteken YouTube

Naast de bovenstaande hoofdregels voor het aaneenschrijven bestaan er ook specifieke regels voor het gebruik van het koppelteken (-) en het trema (¨). Die tekens gebruiken we als we de delen van een woord niet zonder meer aaneen kunnen schrijven, bijvoorbeeld als er klinkerbotsing is (. Boek- en webwijzer. Over Team Taaladvies.


Het koppelteken Videodictee Video KlasCement

Lang streepje: - of —. Het lange liggende streepje - het gedachtestreepje - zit niet apart op het toetsenbord. Je kunt het in verschillende programma's, zoals Word, maken door de ctrl-toets ingedrukt te houden en de min van het numerieke toetsenbord in te typen. Het gedachtestreepje wordt onder meer gebruikt om een nieuwe, onverwachte.


Spelling gebruik koppelteken YouTube

Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die samen een vaste eenheid vormen. Die eenheid wordt in de spelling aangegeven met koppeltekens (een kruidje-roer-me-niet). Bij een samenkoppeling is er geen duidelijk kernwoord, zoals bij een gewone samenstelling (bijvoorbeeld…


Koppelteken Voorbeelden [Gratis Download]

Koppelteken adviezen>spelling>koppelteken Koppelteken


Wat Is Een Koppelteken My XXX Hot Girl

4. Samenkoppeling. Een samenkoppeling is een reeks woorden die een vast begrip zijn geworden. Je schrijft ze met een koppelteken tussen de losse delen. een kant-en-klare maaltijd, een staakt-het-vuren, een laag-bij-de-grondse streek. Combineer je zo'n samenkoppeling met een ander zelfstandig naamwoord, dan schrijf je dat eraan vast.


Video over het koppelteken door meester Bart YouTube

De regels die in dit instructiefilmpje worden besproken, staan op de volgende hulpkaart beknopt in schema uitgelegd: https://drive.google.com/file/d/1DP0xYjo.